Klezmer & More

Shu’al is een klezmerband uit Amsterdam. We spelen een gevarieerd programma van klezmer en andere wereldmuziek.

Klezmer is voor ons de mooiste muziek die bestaat. Het is de soundtrack van het menselijk leven: alle hoogte- en dieptepunten komen voorbij. Klezmer kan groots, wild en feestelijk zijn. Maar klezmer kan ook klein, lieflijk en melancholisch zijn. Het is muziek vol contrasten, die geen moment verveelt.

In ons vaste repertoire zitten alle grote klezmerklassiekers van de vorige eeuw. We spelen alles in onze eigen stijl, met eerbied voor de klezmer-traditie.


Shu’al is a klezmer band from Amsterdam. We play a varied programme of klezmer and other world music.

To us, klezmer is the most beautiful music that exists. It is the soundtrack of human life: all the highs and lows pass by. Klezmer can be big, wild and festive. But klezmer can also be small, lovely and melancholic. It is music full of contrasts that doesn’t bore for a moment.

Our permanent repertoire includes all the great klezmer classics of the last century. We play everything in our own style, with respect for the klezmer tradition.

Shu'al bandfoto